แนะนำฟาร์มเลี้ยงสัตว์
แนะนำฟาร์มเลี้ยงสัตว์
แผนผังองค์กร ภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
หน่วยงานย่อยของฟาร์ม
ห้องแลปผสมอาหารสัตว์
ห้องแลปฟักไข่
แผนกกระต่าย
แผนกโคเนื้อ-โคนม
แผนกไก่กระทง
แผนกไก่ไข่
แผนกไก่พื้นเมือง
แผนกสุกรพันธุ์
กิจกรรมในฟาร์มเลียงสัตว์
ร่วมมือซ่อมบำรุงฟาร์ม
กิจกรรม 5 ส
เวปลิงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองบำรุงพันธุ์สัตว์
กรมปศุสัตว์
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกตร
เวปลิงค์ บริษัทด้านปศุสัตว์
บริษัทสหฟาร์ม
บริษัทเซนทาโก
เครือเบทาโกรกรุ๊ป
เครือเจริญโภคภัณฑ์
  : : แผนกโคเนื้อ-โคนม : :
บุคลากรประจำแผนกโคเนื้อ-โคนม  
คู่มือปฏิบัติงาน ประจำแผนกโคเนื้อ-โคนม  
 
   แผนกโคเนื้อ-โคนม
   แผนกไก่ไข่
   แผนกไก่กระทง
   แผนกสุกรพันธุ์
   แผนกกระต่าย
 
 
: : ปฏิทินกิจกรรม : :
« กรกฎาคม 2016 »
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อา
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
พิมพ์ข้อความ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ปีที่  1 และคณะผู้ร่วมโครงการ Open  house  Farm ประจำปีการศึกษา  2553

 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง ตึกบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ -โทรสาร 02-326-4313, e-mail : aganimal@kmitl.ac.th